PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE

 

e-ISSN 2231-8542
ISSN 1511-3701

Home / Regular Issue / JTAS Vol. 6 (1) Mar. 1998 / JSSH-0096-1998

 

Latihan Sebagai Strategi Pembangunan Mampan: Satu Kajian Kes

Mazanah Muhamad dan Saidin Teh

Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, Volume 6, Issue 1, March 1998

Keywords: Latihan, pengembangan, penyertaan, pembangunan luar bandar, pembangunan mampan.

Published on:

Sikap,pengetahuan dan kemahiran yang bersesuaian diperlukan bagi membolehkan seseorang membangun sesebuah komuniti dan seterusnya mengekalkan pembangunan tersebut. Di Perlok, sebuah kampung di bawah Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu Pahang Barat, keperluan ini cuba dipenuhi oleh agensi kerajaan melalui pelbagai program latihan yang merangkumi kedua-dua aspek: pertanian dan bukan pertanian. Penduduk tempatan menyambut baik usaha ini dengan menyertainya dan memanfaatkan apa yang mereka pelajari. Ke arah kesejahteraan hidup yang seimbang dan berkekalan, penduduk masih terus ingin belajar perkara berhubung dengan pembangunan diri dan masyarakat, di samping teknik dan pengurusan ladang.

ISSN 1511-3701

e-ISSN 2231-8542

Article ID

JSSH-0096-1998

Download Full Article PDF

Share this article

Recent Articles