PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE

 

e-ISSN 2231-8542
ISSN 1511-3701

Home / Regular Issue / JTAS Vol. 4 (1) Jul. 1981 / PERT-0272-1984

 

COMMUNICATION III

Preliminary Observations on the Growth of Ikan Jelawat, Leptobarbus hoeveni (Blk.), fed Poultry Processing Wastes.

Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, Volume 4, Issue 1, July 1981

Keywords:

Published on:

Satu percubaan permulaan mengenai tumbesaran ikan Jelawat, Leptobarbus hoeveni yang diberi makanan bahan buangan ternakan ayam menunjukkan bahawa bahan-bahan itu adalah sesuai untuk makanan ikan Jelawat. Tambahan tumbesaran adalah memuaskan jika dibanding dengan kadar tumbesaran ikan vang diberi makanan buatan. Ini menunjukkan kemungkinan mempadukan ternakan ayam dengan akuakultura ikan Jelawat.

ISSN 1511-3701

e-ISSN 2231-8542

Article ID

PERT-0272-1984

Download Full Article PDF

Share this article

Recent Articles