PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE

 

e-ISSN 2231-8542
ISSN 1511-3701

Home / Regular Issue / JTAS Vol. 4 (2) Dec. 1981 / PERT-0120-1981

 

Communication IV: A Reconsideration of the Munro/Chee (1978) Interpretation Regarding the Impact of Inshore Trawlers on Prawn Catches

V.C Chong and N. Marshall

Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, Volume 4, Issue 2, December 1981

Keywords: -

Published on:

Kesimpulan tentang pukat tunda tidak bertanggungjawab atas stagnasi dan kemerosotan perkakas-perkakas tradisi (inshore gears) (Munro dan Chee, 1978) tidak boleh diterima. Kajian ini yang dijalankan selaras dengan matlumat-matlumat terbaru, menunjukkan bahawa menunda telah mengurangkan tangkapan udang dan bilangan-biiangan pukat-pukat bakul dan pukat-pukat tarik. Kesan-kesan menunda atas saiz udang tertangkap dan tumbesaran populasinya juga dibincangkan.

ISSN 1511-3701

e-ISSN 2231-8542

Article ID

PERT-0120-1981

Download Full Article PDF

Share this article

Recent Articles