Home / Regular Issue / JTAS Vol. 14 (1) Mar. 2006 / JSSH-0209-2006

 

Penterjemahan atau Penerjemahan: Satu Analisis Korpus Data Berkomputer

Muhammad Fauzi Jumingan

Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, Volume 14, Issue 1, March 2006

Keywords: Korpus data berkomputer, penterjemahan, penerjemahan

Published on:

Leksikal penterjemahan dan penerjemahan sering diguna pakai secara silih berganti. Dari segi semantik, kedua-dua leksikal ini mempunyai makna yang sama. Tetapi dari segi morfologinya, adakah pembentukan kedua-dua leksikal ini masih sama atau adakah salah satunya mesti digugurkan? Ada pendapat mengatakan yang leksikal penterjemahan itu merupakan kata pinjaman bahasa Arab yang perlu dikekalkan huruf ‘t’ nya. Pada masa yang sama, ada pendapat mengatakan bahawa kata pinjaman Arab itu sudah menjadi milik bahasa Melayu lantas huruf ‘t’ nya mesti digugurkan, Justeru, yang manakah yang betul? Oleh sebab itu, makalah ini cuba merungkai masalah tersebut melalui satu analisis korpus data berkomputer yang dibina oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia (USM). Dalam konteks perkernbangan linguistik moden hari ini, penggunaan korpus linguistik sama yang berbentuk manual atau berkomputer, sudah mula diiktiraf sebagai salah satu data atau sampel linguistik yang sahih dan boleh diguna pakai.

ISSN 1511-3701

e-ISSN 2231-8542

Article ID

JSSH-0209-2006

Download Full Article PDF

Share this article

Recent Articles